Anuncio

Colapsar
No hay anuncios todavía.

Visitor Messages

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar todos
nuevos mensajes

  • http://biareview.com/ dịch vụ kế toán nha trang http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán đương công việc nhưng dù sao Trương Bưu vẫn không yên tâm.

    Đại Phi sau khi hỏi qua ư kiến bác sĩ, kiên quyết không đồng ư cho Trương Bưu xuất viện, với t́nh trạng của anh Bưu hiện nay cho dù xuất viện cũng không thể lao tâm lao lực làm việc được.

    "Anh Bưu, anh cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, phía sở cảnh sát đă sắp xếp người làm thay công việc của anh rồi, hơn nữa sức khỏe của anh bây giờ có ra ngoài cũng không làm được ǵ." Đại Phi ấn vai Trương Bưu nằm trở xuống giường bệnh, lên tiếng dỗ ngọt: "Một tuần, anh nghe lời em nghỉ ngơi thêm một tuần đi, một tuần sau em sẽ đích thân đưa anh về
Trabajando...
X