http://biareview.com/ dịch vụ kế toán nha trang http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán sở cảnh sát…"

Trương Bưu cúi đầu suy ngẫm một hồi, cuối cùng đã chịu gật đầu đồng ý: "Thôi được, dù gì thì tôi cũng biết có làm dữ cậu cũng không cho phép, vậy tôi chỉ còn cách ngủ thêm vài bữa ở đây… Nhưng có việc này cậu phải đi làm liền đấy nhé Đại Phi."

"Việc gì thế? Việc công hay việc tư gì chỉ cần anh dặn dò, em đều làm tốt cho anh…" Đại Phi vỗ ngực nhận lời.

"Tổ chuyên án do bộ công an phái xuống điều tra vụ nổ quán bar Hỏa Long còn chưa đi khỏi Hoa Hải, tôi sợ họ sẽ kiếm Hạo Vân hỏi cung, cậu có thể thông qua một số quan hệ xử lí vụ này không?"

Sau khi trải qua vụ việc lần